Bogen er en nærmest leksikalsk gennemgang af af brændevinsproduktion og drikkevaner i Norden.
Særdeles interessant og meget oplysende.